KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Detay

Meslek Yüksek Okulumuz 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokolle 1993-1994 öğretim yılında Hemşirelik Programıyla eğitim- öğretimine başlamıştır. 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/8655 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Üniversitemize bağlı olarak Lisans düzeyinde Ebelik ve Hemşirelik Programlarının açılması nedeniyle Yüksekokulumuz Önlisans Hemşirelik programı kapatılmıştır. Yükseköğretim kurulunun; 22.02.2000 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7h, ve 3843 Sayılı Kanunun 4. maddeleri uyarınca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tıbbı Laboratuar ile Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları açılması uygun görülmüştür. 2006 yılı içerisinde Yaşlı Bakımı Hizmetleri Programı, 2008–2009 Eğitim Öğretim Yılında Anestezi Teknikerliği ve Çocuk Gelişimi Bölümü açılması YÖK tarafından uygun görülmüş olup, öğrenci alımı yapılmıştır. Ayrıca 2011 yılı içerisinde Fizyoterapi ve Optisyenlik Programları açılması YÖK tarafından uygun görülmüş olup, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Fizyoterapi programına 30 öğrenci alımı yapılmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ayrıca ek yerleştirmeyle Acil Tıp Teknikerliği normal öğretim Programına 30 öğrenci, Anestezi ,TıbbiDokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Yaşlı Bakımı ve Çocuk Gelişimi ikinci öğretim programlarına 40’ar öğrenci alımı yapılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.06.2015 tarih ve 722 sayılı yazısına istinaden;Yüksekokulumuz bünyesinde Tıbbi Görüntüleme ve Teknikleri Bölümünün aktarımı yapılmıştır. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Optisyenlik ve Tıbbi Görüntüleme Tekniklerine öğrenci alımı yapılmıştır. Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.12.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı bünyesinde Diyaliz ve Odyometri Programlarının, Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı bünyesinde Diş Protez Teknolojisi Programı ve 12/12/2018 tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında ise Patoloji Laboratuvar Teknikerliği programının açılması uygun görülmüştür. Bu programlara henüz öğrenci alımı yapılmamıştır.

...
Detay

MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ 

Yüksekokulumuzun Misyon ve VizyonuMisyonuÇağdaş ve evrensel değerler ışığında sağlık bilimlerine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık kayıt sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık elemanları yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaşatmaktır. Vizyonu     Ulusal düzeyde, eğitim - öğretim ve hizmet verdiği alanlarda toplumsal kalkınmaya katkısını artırarak sürdürmek ve bu konuda liderliğini devam ettirmektir. Uluslar arası platformda (ise), dünya ile entegre olmuş eğitim, öğretim kalitesine ve öğretim kadrosuna sahip yüksekokul olmaktır.  

...
Tümü

HABERLER

KSÜ, SHMYO, TANITIMI

AKSU TV, KSU SHMYO Tanıtımı

15 Temmuz

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı