KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Meslek yüksek okulumuzun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda ve kalite yönetim sistemi çerçevesinde sürekli gelişen, eğitim, öğretim, araştırma alanında etkin, iç ve dış paydaşları ile birlikte değişim ve gelişime katkıda bulunan öncü kurum olmaktır.

 

KALİTE HEDEFLERİMİZ


1- Yüksekokulumuz web sayfasında yer alan bilgileri güncel tutmak

2-Sağlık ve eğitim alanında akademisyen ve öğrencilerimizin katılabileceği yılda en az bir konferans/ sempozyum veya kurs düzenlemek

3-Yılda bir kez Yüksekokul Akademik ve İdari Personel ile öğrencilerimizin katıldığı sosyal bir etkinlik düzenlemek.

4-Yüksekokulumuz öğretim elemanları ve öğrencilerine yönelik geribildirimlerin uygulanmasını sağlamak ve bu geribildirimler doğrultusunda iyileştirme faaliyetlerini izlemek.

5-Yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından üretilen bilimsel yayınları/etkinliklerini izlemek.
6-Eğitim-Öğretim ve idari alandaki hizmetlerin sunulmasında sürdürülebilirliği sağlamak için; her eğitim-öğretim döneminde en az 1 defa Akademik Kurul toplantısı yapmak

7- Yılda bir kez dış ve iç paydaşlarla istişare toplantıları yapmak

8-Her yıl birinci sınıflara oryantasyon eğitimi yapılması

9-Her yıl birinci sınıflara hastane uygulamalarına yönelik adaptasyon eğitimi yapılması

10-Okulumuzdaki tüm komisyonların yılda en az bir kez olmak üzere toplantı yapması

11-Akademik kurul, Eğitim Öğretim komisyonu, Kalite komisyonu vb. komisyon toplantılarına öğrenci temsilcilerinin katılımının sağlanması ve bu hususta komisyon başkanlarının bilgilendirilmesinin sağlanması gerekmektedir


MİSYONUMUZ


            Çağdaş ve evrensel değerler ışığında sağlık bilimlerine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık kayıt sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık elemanları yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaşatmaktır.

 

VİZYONUMUZ


Ulusal düzeyde, eğitim - öğretim ve hizmet verdiği alanlarda toplumsal kalkınmaya katkısını artırarak sürdürmek ve bu konuda liderliğini devam ettirmektir.

Uluslar arası platformda (ise), dünya ile entegre olmuş eğitim, öğretim kalitesine ve öğretim kadrosuna sahip yüksekokul olmaktır.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı