KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ

Yüksekokulumuzun Misyon ve Vizyonu

Misyonu

Çağdaş ve evrensel değerler ışığında sağlık bilimlerine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık kayıt sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık elemanları yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaşatmaktır.

 Vizyonu

     Ulusal düzeyde, eğitim - öğretim ve hizmet verdiği alanlarda toplumsal kalkınmaya katkısını artırarak sürdürmek ve bu konuda liderliğini devam ettirmektir. Uluslar arası platformda (ise), dünya ile entegre olmuş eğitim, öğretim kalitesine ve öğretim kadrosuna sahip yüksekokul olmaktır.