KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksek Okulumuz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokolle 1993-1994 öğretim yılında Hemşirelik Programıyla eğitim- öğretimine başlamıştır. 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/8655 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Üniversitemize bağlı olarak Lisans düzeyinde Ebelik ve Hemşirelik Programlarının açılması nedeniyle Yüksekokulumuz Önlisans Hemşirelik programı kapatılmıştır.

Yükseköğretim kurulunun; 22.02.2000 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7h, ve 3843 Sayılı Kanunun 4. maddeleri uyarınca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tıbbı Laboratuar ile Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları açılması uygun görülmüştür. 2006 yılı içerisinde Yaşlı Bakımı Hizmetleri Programı, 2008–2009 Eğitim Öğretim Yılında Anestezi Teknikerliği ve Çocuk Gelişimi Bölümü açılması YÖK tarafından uygun görülmüş olup, öğrenci alımı yapılmıştır. Ayrıca 2011 yılı içerisinde Fizyoterapi ve Optisyenlik Programları açılması YÖK tarafından uygun görülmüş olup, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Fizyoterapi programına 30 öğrenci alımı yapılmıştır. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ayrıca ek yerleştirmeyle Acil Tıp Teknikerliği normal öğretim Programına 30 öğrenci, Anestezi ,TıbbiDokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Yaşlı Bakımı ve Çocuk Gelişimi ikinci öğretim programlarına 40’ar öğrenci alımı yapılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.06.2015 tarih ve 722 sayılı yazısına istinaden;Yüksekokulumuz bünyesinde Tıbbi Görüntüleme ve Teknikleri Bölümünün aktarımı yapılmıştır. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Optisyenlik ve Tıbbi Görüntüleme Tekniklerine öğrenci alımı yapılmıştır. Yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.12.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanlığı bünyesinde Diyaliz ve Odyometri Programlarının, Dişçilik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı bünyesinde Diş Protez Teknolojisi Programı ve 12/12/2018 tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında ise Patoloji Laboratuvar Teknikerliği programının açılması uygun görülmüştür. Bu programlara henüz öğrenci alımı yapılmamıştır.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı